Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน NVMe 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดแบ็คเพลน NVMe 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 แบ็คเพลน AnyBay 8-Bay แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x8 pair (820 มม./780 มม.) หนึ่งชุด

3 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x8 pair (325 มม./160 มม.) หนึ่งชุด

4 สายไฟแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว (400 มม.) หนึ่งชุด

5 SlimSAS x4*2 เป็น SlimSAS x8 (430 มม./430 มม.) หนึ่งชุด

6 ป้าย (NVMe) หนึ่งชุด

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก