Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน SAS/SATA 4-Bay ขนาด 3.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดแบ็คเพลน SAS/SATA 4-Bay ขนาด 3.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 แบ็คเพลน SAS/SATA 4-Bay แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 Mini-SAS x4*2 เป็น SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.) หนึ่งชุด

3 Mini-SAS x4*2 เป็น SlimSAS x4*2 (840 มม./840 มม.) หนึ่งชุด

4 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.) หนึ่งชุด

5 One SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x4*2 (840 มม./840 มม.) หนึ่งชุด

6 SlimSAS x4 เป็น SlimSAS x4 (540 มม.) หนึ่งชุด

7 สายไฟแบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว (400 มม.) หนึ่งชุด

8 ป้าย (SAS/SATA) หนึ่งชุด

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก