Skip to main content

ชุดแบ็คเพลท SATA 4-Bay แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดแบ็คเพลท SATA 4-Bay แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้วสำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 แบ็คแพลทของ SATA 4-Bay แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก