Skip to main content

ThinkSystem SR630 V2 4x3.5" SAS/SATA Backplane Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR630 V2 4x3.5" SAS/SATA Backplane Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ThinkSystem SR630 V2 4x3.5-inch SAS/SATA Backplane Cable Kit

1 สายไฟ, 520 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

2 สาย SAS/SATA, 710 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

3 สาย SAS/SATA, 690 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: อะแดปเตอร์ RAID ของ Small-Form-Factor (SFF)

4 สาย SAS/SATA, 590 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: อะแดปเตอร์ SFF RAID
หมายเหตุ
 • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
 • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก