Skip to main content

ThinkSystem SR650 V3 M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR650 V3 M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V3 M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Cable Kit

1 สายสัญญาณและสายไฟ M.2 หนึ่งชุด ขนาด 330 มม./267 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม