Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Front BP1 NVMe Gen5 Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Front BP1 NVMe Gen5 Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 2.5-inch Chassis Front BP1 NVMe Gen5 Cable Option Kit

1 สายไฟหนึ่งเส้น, 170 มม.

2 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 930 มม.

3 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 930 มม.

4 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 880 มม.

5 สาย MCIO x4*2 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 880 มม.

6 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 530 มม.

7 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 650 มม.

8 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 880 มม.

9 สาย Swift x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 290 มม.

10 สาย Swift x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 500 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก