Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Front BP3 NVMe Gen5 Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Front BP3 NVMe Gen5 Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 2.5-inch Chassis Front BP3 NVMe Gen5 Cable Option Kit

1 สายไฟหนึ่งเส้น, 170 มม.

2 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 680 มม.

3 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 1020 มม.

4 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งเส้น, 1170 มม.

5 สาย MCIO x4*2 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 650 มม.

6 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 650 มม.

7 สาย MCIO x8 เป็น MCIO x8 สองชุด, 740 มม.

8 สาย Swift x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 290 มม. 

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก