Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Middle Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Middle Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 2.5-inch Chassis Middle Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

1 สายไฟหนึ่งเส้น, 155 มม./190 มม./240 มม./250 มม.

2 สายไฟหนึ่งเส้น, 220 มม./220 มม./240 มม.

3 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 290 มม./670 มม.

4 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 290 มม./670 มม.

5 สาย Mini-SAS HD x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 340 มม.

6 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 340 มม.

7 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 450 มม.

8 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 200 มม./480 มม.

9 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 260 มม.

10 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 780 มม./880 มม.

11 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 500 มม./700 มม.

12 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 550 มม.

13 สาย Mini-SAS HD x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 260 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก