Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Rear Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Rear Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 2.5-inch Chassis Rear Backplane SAS/SATA Cable Option Kit

1 สายไฟแบ็คเพลนด้านหลังหนึ่งชุด, 370 มม.

2 สายไฟแบ็คเพลนด้านหลังหนึ่งชุด, 130 มม.

3 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 340 มม./520 มม.

4 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 210 มม./340 มม.

5 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 450 มม.

6 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 390 มม./650 มม.

7 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 390 มม./650 มม.

8 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 340 มม.

9 สาย Mini-SAS HD x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 340 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก