Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 M.2 kit to 540-8i controller cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 M.2 kit to 540-8i controller cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 M.2 kit to 540-8i controller cable Option Kit

1 สาย M.2 หนึ่งเส้น

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก