Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 Rear Serial Port Option Kit

1 สายพอร์ตอนุกรมพร้อมโครงยึดหนึ่งชุด

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก