Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 Supplemental Power Cable for H100 GPU Option

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 Supplemental Power Cable for H100 GPU Option

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 Supplemental Power Cable for H100 GPU Option

1 สายไฟ GPU หนึ่งเส้น

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก