Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 Internal HBA/RAID Adapter Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 Internal HBA/RAID Adapter Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 Internal HBA/RAID Adapter Cable Option Kit

1 สายไฟสองชุด, 210 มม.

2 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 สองชุด, 110 มม.

3 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 สองชุด, 140 มม.

4 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 780 มม.

5 สาย MCIO x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 680 มม.

6 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 800 มม.

7 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 200 มม.

8 สาย MCIO x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 850 มม.

9 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 500 มม./700 มม.

10 สาย Swift x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 350 มม.

11 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 780 มม./880 มม.

12 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งชุด, 150 มม.

13 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 550 มม.

14 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 790 มม.

15 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 700 มม.

16 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, 780 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก