Skip to main content

สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ USB 3.0 สำหรับ ThinkSystem

สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ USB 3.0 สำหรับ ThinkSystem

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ USB 3.0 สำหรับ ThinkSystem

สายเคเบิลแยก USB มีขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์แสดงผล (วิดีโอ) ขั้วต่อ USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) สำหรับคีย์บอร์ดหรือเมาส์แบบ USB และขั้วต่อพอร์ตอนุกรม

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ USB 3.0 หนึ่งสาย

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ USB 3.0 เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม