Skip to main content

สายอะแดปเตอร์ ThinkSystem SE350 M.2 SATA

สายอะแดปเตอร์ ThinkSystem SE350 M.2 SATA

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายอะแดปเตอร์ ThinkSystem SE350 M.2 SATA

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 สายอะแดปเตอร์ M.2 SATA

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support