Skip to main content

ThinkSystem SR655 SAS Cable Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดสาย SAS ของ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 สายคอมโบ SAS/SATA แบ็คเพลนด้านหน้า (สำหรับแบ็คเพลน 12 ช่อง AnyBay Gen 3 4 ขนาด 3.5 นิ้ว หรือแบ็คเพลน 8 ช่อง/12 ช่อง SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว)

2 สาย HBA Mini SAS-HD to Mini SAS-HD ขนาด 800 มม. (สำหรับแบ็คเพลน 12 ช่อง SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว)

3 สายคอมโบ 8i to 4i SAS/SATA แบ็คเพลนด้านหน้า (สำหรับแบ็คเพลน 12 ช่อง AnyBay Gen 3 4 ขนาด 3.5 นิ้ว)

4 สาย HBA Mini SAS-HD to Mini SAS-HD ขนาด 445 มม. (2) (สำหรับแบ็คเพลนกลาง/ด้านหลัง SAS/SATA)

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: Lenovo Data Center Support