Skip to main content

ThinkSystem SR665 Internal HBA/RAID Adapter Upgrade Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 Internal HBA/RAID Adapter Upgrade Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 Internal HBA/RAID Adapter Upgrade Cable Kit

1 สายไฟสองเส้น (210 มม.)

2 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งเส้น (730 มม.)

3 สาย SlimSAS x8 ถึง Mini-SAS HD x8 หนึ่งเส้น (780 มม.)

4 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งเส้น (770 มม.)

5 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งเส้น (150 มม./150 มม.)

6 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 สองเส้น (140 มม./140 มม.)

7 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งเส้น (790 มม.)

8 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งเส้น (700 มม.)

9 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งเส้น (800 มม.)

10 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งเส้น (550 มม.)

11 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งเส้น (500 มม./700 มม.)

12 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งเส้น (200 มม.)

13 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 สองเส้น (110 มม.)

14 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 หนึ่งเส้น (700 มม./800 มม.)

15 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งเส้น (750 มม.)

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก