Skip to main content

ThinkSystem SR850 V2/SR860 V2 Intrusion Switch Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR850 V2/SR860 V2 Intrusion Switch Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR850 V2/SR860 V2 Intrusion Switch Cable Kit

1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

  • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์
SR850 V2ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
SR860 V2ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
SR850 V3ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support