Skip to main content

สายขนาด 2.5 นิ้ว x10 NVMe ของ ThinkSystem SR250

สายขนาด 2.5 นิ้ว x10 NVMe ของ ThinkSystem SR250

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายขนาด 2.5 นิ้ว x10 NVMe ของ ThinkSystem SR250

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 สาย AnyBay backplane NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว x10 (เชื่อมต่อกับการ์ดสวิตช์ NVMe) หนึ่งเส้น

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support