Skip to main content

สาย M.2 SATA/NVMe สำหรับ ThinkSystem SR670 V2

สาย M.2 SATA/NVMe สำหรับ ThinkSystem SR670 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR670 V2 M.2 SATA/NVMe Cable

1 สาย M.2 หนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำใน “ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก