Skip to main content

ชุดสายเคเบิล ThinkSystem ST250 RAID ฮาร์ดแวร์

ชุดสายเคเบิล ThinkSystem ST250 RAID ฮาร์ดแวร์

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดสายเคเบิล ThinkSystem ST250 RAID ฮาร์ดแวร์

ใช้ชุดตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการดำเนินการอัปเกรดต่อไปนี้

หมายเหตุ

เมื่อดำเนินการอัปเกรด คุณต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อหุ้นส่วนธุรกิจของคุณหรือไปที่ http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

 • RAID ซอฟต์แวร์ไปเป็น RAID ฮาร์ดแวร์

  สถานการณ์ก่อนอัปเกรดหลังอัปเกรดอะแดปเตอร์ RAID
  สถานการณ์ 1ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 8i
  สถานการณ์ 2ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 8i
  สถานการณ์ 3ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 8i
 • RAID ซอฟต์แวร์ไปเป็น RAID ฮาร์ดแวร์ (ติดตั้งตัวครอบดิสก์ไดรฟ์ที่สองและชุดแบ็คเพลน)

  สถานการณ์ก่อนอัปเกรดหลังอัปเกรดอะแดปเตอร์ RAID
  สถานการณ์ 1ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 8i
  สถานการณ์ 2ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 16i หรืออะแดปเตอร์ RAID สองตัว - 8i
  สถานการณ์ 3ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว (RAID ซอฟต์แวร์)ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกตัว (RAID ฮาร์ดแวร์)อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว - 16i หรืออะแดปเตอร์ RAID สองตัว - 8i

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 สายสัญญาณสองชุด (500 มม.)

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support