Skip to main content

ODD/ชุดสายเคเบิลเทปสำหรับ ThinkSystem ST250

ODD/ชุดสายเคเบิลเทปสำหรับ ThinkSystem ST250

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ODD/ชุดสายเคเบิลเทปสำหรับ ThinkSystem ST250

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 สายสัญญาณหนึ่งสาย

2 สายไฟหนึ่งสาย

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support