Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 Internal Drive Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดสายไดรฟ์ภายในสำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูความยาวจริงๆ ของสายในตารางด้านล่าง

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 Internal Drive Cable Kit

1 สายไฟ SATA ช่องใส่ไดรฟ์ 3 พร้อม ODD แบบบาง 300 มม. + 210 มม. + 120 มม. สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

2 สายสัญญาณ SATA ช่องใส่ไดรฟ์ 3 ODD แบบบาง 520 มม. สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

3 สายเคเบิลแบบ 7 พิน Mini SAS HD ไปยัง 4 SATA

4 สายไฟ SATA ช่องใส่ไดรฟ์ 1-2 300 มม. + 80 มม. สำหรับ ThinkSystem ST50 V2

การติดตั้งตัวเลือก