Skip to main content

ThinkSystem ST50 V2 Intrusion Switch Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดสวิตช์ป้องกันการบุกรุกสำหรับ ThinkSystem ST50 V2

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V2 Intrusion Switch Kit

1 สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

2 สกรู

3 โครงยึดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

การติดตั้งตัวเลือก