Skip to main content

ชุดสายอะแดปเตอร์ HW RAID/HBA ของ ThinkSystem ST650 V2

ชุดสายอะแดปเตอร์ HW RAID/HBA สำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 Mini-SAS x4*2 เป็น SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.) หนึ่งชุด

2 Mini-SAS x4*2 ถึง SlimSAS x4*2 (840 มม./840 มม.) หนึ่งชุด

3 SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 (590 มม./590 มม.) หนึ่งชุด

4 One SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2 (840 มม./840 มม.) หนึ่งชุด

5 Mini-SAS x4*2 เป็น SlimSAS x8 (640 มม.) หนึ่งชุด

6 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x8 (720 มม.) หนึ่งชุด

7 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS x8 (880 มม.) หนึ่งชุด

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก