Skip to main content

ชุดเปิดใช้งานช่องเสียบ PCIe 8 สำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดเปิดใช้งานช่องเสียบ 8 ของ PCIe สำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 SlimSAS x8 เป็น SlimSAS SAS x8 (450 มม.) หนึ่งชุด

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก