Skip to main content

ThinkSystem ST650 V2/V3 Retimer Cable Kit for 3.5" HDD

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST650 V2/V3 Retimer Cable Kit for 3.5" HDD.

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST650 V2/V3 Retimer Cable Kit for 3.5-inch HDD

1 สายคู่ SlimSAS ถึง MCIO หนึ่งชุด, 700 มม. และ 700 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก

  • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์การเดินสายภายใน
ST650 V2ติดตั้งแบ็คเพลนแบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
ST650 V2ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIeการเดินสายภายใน
ST650 V3ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
ST650 V3ติดตั้งอะแดปเตอร์ HL PCIeการเดินสายภายใน
  • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support