Skip to main content

ชุดสายเทปไดรฟ์ของ ThinkSystem ST650 V2

ชุดสายเทปไดรฟ์สำหรับ ThinkSystem ST650 V2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

1 สายไฟหนึ่งสาย

2 สายสัญญาณหนึ่งสาย

ดู ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตัวเลือก