Skip to main content

โมดูลพัดลมตัวกลางด้านหน้าของตัวแปลง ODD ขนาด 2.5 นิ้ว 4x ของ ThinkSystem ST550

โมดูลพัดลมตัวกลางด้านหน้าของตัวแปลง ODD ขนาด 2.5 นิ้ว 4x ของ ThinkSystem ST550

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลพัดลมตัวกลางด้านหน้าของตัวแปลง ODD ขนาด 2.5 นิ้ว 4x ของ ThinkSystem ST550

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  • โมดูลพัดลมตัวกลางด้านหน้า
หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support