Skip to main content

ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Front to Rear Airflow

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Front to Rear Airflow

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Front to Rear Airflow

1 โมดูลพัดลมสำหรับระบายอากาศด้านหน้าถึงด้านหลังหนึ่งชุด

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก