Skip to main content

พัดลม DA240 8080 สำหรับ ThinkSystem

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 โมดูลพัดลมตัวหมุนแบบคู่ 8080 หนึ่งชุด

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม