Skip to main content

ThinkSystem SR655 Performance Fan Option Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์เสริมพัดลมประสิทธิภาพ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

ThinkSystem SR655 Performance Fan Option Kit

  • โมดูลพัดลมประสิทธิภาพ

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support