Skip to main content

ThinkSystem D2 10Gb 8-พอร์ต EIOM SFP+

ThinkSystem D2 10Gb 8-พอร์ต EIOM SFP+

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem D2 10Gb 8-พอร์ต EIOM SFP+

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

  • ส่วนประกอบการ์ด EIOM หนึ่งตัว
หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support