Skip to main content

Intel OPA 100 Series PCIe 3.0 x16 HFA แบบพอร์ตเดียว

Intel OPA 100 Series PCIe 3.0 x16 HFA แบบพอร์ตเดียวใช้การออกแบบ “on-load” แบบ Connectionless ขั้นสูงที่ใช้ความสามารถในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับประสิทธิภาพของโครงสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อแกนโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มจำนวน

Graphic of the adapter

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ได้ที่เว็บไซต์นี้:

Lenovo Press