Skip to main content

อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 25Gb 2-พอร์ต SFP28

อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 25Gb 2-พอร์ต SFP28 จัดการกับความท้าทายของโครงสร้างแบบเสมือนและให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในรุ่นแก่ตลาดและการใช้งานที่มีความต้องการหลากหลาย โดยมีการแยก I/O ตามฮาร์ดแวร์อย่างแท้จริงพร้อมด้วยการปรับขนาดและประสิทธิภาพที่หาที่เปรียบไม่ได้ และทำให้ได้โซลูชันที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับ Web 2.0, ระบบคลาวด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มการจัดเก็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ได้ที่เว็บไซต์นี้:

Lenovo Press