Skip to main content

ThinkSystem Intel Xeon SP (1st, 2nd Gen) Processors

โปรดดูวิธีระบุชิ้นส่วนที่อยู่ในโปรเซสเซอร์ ThinkSystem Intel Xeon SP (1st, 2nd Gen) Processors

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ตัวเลือก CPUรุ่นที่รองรับรุ่นที่รองรับ
Intel Heat sink
1 ตัวระบายความร้อน
2 โปรเซสเซอร์และส่วนประกอบตัวนำพาโปรเซสเซอร์
SN550
SN850
SD530
SD650
SR150
SR250
SR530
SR550
SR570
SR590
SR630
SR650
SR670
SR850
SR850P
SR860
SR950
ST50
ST250
ST550

การติดตั้งตัวเลือก

  • สำหรับการติดตั้งตัวเลือก โปรดดู “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์” ในเอกสารเกี่ยวกับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่ที่ เอกสาร Lenovo
  • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support