Skip to main content

ThinkEdge 240W 240V/100V AC Adapter, Greatwall

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์แปลงไฟ AC ของ ThinkEdge 240W 240V/100V, Greatwall

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 อุปกรณ์แปลงไฟ AC 240W Greatwall

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support