Skip to main content

ThinkEdge 2-Post Friction Rail Kit

ชุดรางที่ใช้สกรูยึด 2 ตัวแบบเสียดทานสำหรับ ThinkEdge

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดราง ThinkEdge 2-Post Friction Rail Kit

ชุดรางประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkEdge 2-Post Friction Rail Kit

1 เอกสาร

2 รางด้านซ้าย

3 รางฝั่งขวา

4 สกรู M5 เก้าตัว (สำหรับแร็คที่มีรูทรงสี่เหลี่ยมและรูทรงกลม)

5 น็อตตัวครอบเก้าตัว (สำหรับแร็คที่มีรูทรงสี่เหลี่ยม)

6 น็อตยึดคลิป (สำหรับแร็คที่มีรูทรงกลม)

7 สกรู 10-32 เก้าตัว (สำหรับแร็คแบบเกลียว)

8 สกรู 12-24 เก้าตัว (สำหรับแร็คแบบเกลียว)

9 สกรู M3.5 สองตัว