Skip to main content

ThinkEdge SE450 Floor Stand Kit

ชุดขาตั้งพื้นสำหรับ ThinkEdge SE450

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดฐานตั้ง ThinkEdge SE450 Floor Stand Kit

ชุดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkEdge SE450 Floor Stand Kit

1 เอกสาร

2 ฝาครอบด้านล่าง

3 ฝาครอบด้านบน

4 ฐานตั้งเซิร์ฟเวอร์

5 สกรู M3 ขนาดใหญ่แปดตัว

6 สกรู M3 ขนาดเล็กสี่ตัว