Skip to main content

ThinkEdge Friction Rail Kit

ชุดรางแบบเสียดทานสำหรับ ThinkEdge

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดราง ThinkEdge Friction Rail Kit

ชุดรางประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkEdge Friction Rail Kit

1 เอกสาร

2 รางด้านซ้าย

3 รางฝั่งขวา

4 สกรู M6 สองตัว และสกรู M3.5 สองตัว