Skip to main content

ThinkEdge 550/600mm Ball Bearing Rail Kit

ชุดรางบอลแบริ่งสำหรับ ThinkEdge ขนาด 550/600 มม.

หมายเหตุ

ชุดรางที่คุณมีอาจแตกต่างจากภาพประกอบในเอกสารฉบับนี้เล็กน้อย

ชุดรางประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkEdge 550/600mm Ball Bearing Rail Kit

1 เอกสาร

2 รางด้านซ้าย

3 รางฝั่งขวา

4 สกรู M6 สองตัว และสกรู M3.5 สองตัว