Skip to main content

ThinkEdge SE450 Wall Mount

โครงยึดแบบติดผนังสำหรับ ThinkEdge SE450

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโครงยึดแบบติดผนังของ ThinkEdge SE450

ชุดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkEdge SE450 Wall Mount

1 เอกสาร

2 แผ่นฐาน

3 ฝาครอบด้านบน

4 โครงยึดรูปตัว L ด้านซ้าย

5 โครงยึดรูปตัว L ด้านขวา

6 โครงยึดด้านล่างสองชุด

7 สกรู M3 ขนาดใหญ่ยี่สิบสองตัว

8 สกรู M3 ขนาดเล็กแปดตัว

9 สกรูยาวแปดตัว