Skip to main content

ชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค 4U ของ ThinkSystem ST550

ชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค 4U ของ ThinkSystem ST550

เอกสารนี้อธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค 4U ของ ThinkSystem ST550

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค

2 รางเลื่อน

3 แผ่น ThinkSystem ของ 1U/2U

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support