Skip to main content

ThinkSystem ST650 V2/V3 Tower to Rack Conversion Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST650 V2/V3 Tower to Rack Conversion Kit.

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST650 V2/V3 Tower To Rack Conversion Kit

1 โครงยึด EIA ด้านซ้ายหนึ่งชุด

2 โครงยึด EIA ด้านขวาหนึ่งชุด

3 สกรูสามตัว

4 ฝาครอบสลักด้านซ้ายหนึ่งตัว (ในกล่องแยกต่างหาก)

5 ฝาครอบสลักด้านขวาหนึ่งตัว (ในกล่องแยกต่างหาก)

6 แถบฝาครอบรางสองตัว (ในกล่องแยกต่างหาก)

7 ป้ายไม้บรรทัดหนึ่งตัว (ในกล่องแยกต่างหาก)

8 รางฝั่งซ้ายหนึ่งตัว

9 รางฝั่งขวาหนึ่งตัว

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

  • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์
ST650 V2ติดตั้งโครงยึด EIA
ST650 V2ติดตั้งรางลงบนแร็ค
ST650 V3ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค