Skip to main content

ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x8/x16 PCIe LP+LP Riser 1 Kit

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับชุดตัวยก 1 ของ PCIe LP (ขนาดปกติ) + LP x8/x16 ของ ThinkSystem SR530/SR570/SR630

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 การ์ดตัวยก PCIe x16/x8

2 โครงตัวยก Butterfly 1U (LP + LP)

3 สกรู M3.5 (2)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://datacentersupport.lenovo.com