Skip to main content

ThinkSystem SR550/SR590/SR650 x8/x8/x8ML2 PCIe FH Riser 1 Kit

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับชุดตัวยก 1 ของ PCIe FH (ขนาดใหญ่) x8/x8/x8ML2 ของ ThinkSystem SR550/SR590/SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 การ์ดตัวยก PCIe FH x8/x8/x8ML2

2 โครงตัวยก 3FH ของ 2U

3 สกรู M3.5 (2)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: Lenovo Data Center Support