Skip to main content

ThinkSystem SR860 1x16 PCIe FH Riser 3 (Slot 14)

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับชุดตัวยก 3 PCIe 1x16 แบบความสูงปกติ (ช่องเสียบ 14) ของ ThinkSystem SR860

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ส่วนประกอบตัวยก PCIe (พร้อมขั้วต่อ PCIe 3.0 x16 หนึ่งขั้ว)

2 ส่วนประกอบสายไฟตัวยก PCIe

3 ช่องนำร่องขั้วต่อ PCIe

4 แผ่นกั้นลมตัวยก PCIe

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • ส่วนประกอบตัวยก PCIe รองรับ GPU เท่านั้น :::

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: Lenovo Data Center Support