Skip to main content

ThinkSystem SR650 V3 E/x16/x16 PCIe Gen5 Riser 1/2 Option Kit v2

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR650 V3 E/x16/x16 PCIe Gen5 Riser 1/2 Option Kit v2

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V3 E/x16/x16 PCIe Gen5 Riser 1/2 Option Kit v2

1 ส่วนประกอบ 1/2 ตัวยก Gen5 E/x16/x16

  • ตัวครอบตัวยก 3FH หนึ่งตัว
  • การ์ดตัวยก Gen5 E/x16/x16 หนึ่งตัว
  • สกรู M3.5 สองตัว

2 ป้ายลำดับช่องเสียบ PCIe สองชุด

  • ป้าย PCIe (1-3) หนึ่งแผ่น
  • ป้าย PCIe (4-6) หนึ่งแผ่น
หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม