Skip to main content

ThinkSystem Single Processor SR650 V3 x8/x8 PCIe Gen4 Riser3 Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem Single Processor SR650 V3 x8/x8 PCIe Gen4 Riser3 Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem Single Processor SR650 V3 x8/x8 PCIe Gen4 Riser3 Option Kit

1 ส่วนประกอบตัวยก 3 x8/x8

  • ตัวครอบตัวยก 2FH Gen4 หนึ่งตัว
  • การ์ดตัวยก Gen4 x8/x8 หนึ่งชุด
  • สกรู M3.5 สองตัว

2 โครงยึดผนังด้านหลัง C1 หนึ่งชุด

3 สกรู M3 สี่ตัว

4 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 980 มม.

5 สายไฟตัวยก 3 หนึ่งชุด, 150 มม.

6 สายไฟแถบข้างตัวยก 3 หนึ่งชุด, 120 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก