Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 PCIe G5 Riser 3/4 Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 PCIe G5 Riser 3/4 Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 PCIe G5 Riser 3/4 Option Kit

1 ส่วนประกอบตัวยก 3/4 4LP ด้านหลัง

  • ถาดตัวครอบตัวยกหนึ่งตัวที่มีตัวครอบตัวยก 3/4 4LP สองตัว
  • การ์ดตัวยกหนึ่งตัวบนตัวยก 3
  • สกรู M3.5 สองตัว

2 การ์ดตัวยกหนึ่งตัว

3 สกรู M3 สามตัว

4 สกรู M3.5 สองตัว

5 ป้ายการติดตั้งหนึ่งแผ่น

6 สายไฟตัวยกหนึ่งเส้น, 160 มม.

7 สายไฟแถบข้างตัวยกหนึ่งเส้น, 160 มม.

8 สาย Swift x8 ถึง MCIO x4*2 หนึ่งชุด, 250 มม.

9 สาย Swift x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 250 มม.

10 สาย Swift x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 180 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก